Vaše otázky


Viac ako 40 % energie spotrebovanej v Európe sa využíva v budovách, z toho 60 % na vykurovanie a chladenie. Izoláciou a vhodným výberom kúrenia môžete znížiť tepelné straty vášho domu. Potrebu energie môžete takto znížiť v priemere o 30 až 50 % pri existujúcich budovách a pri novostavbách to môže byť až 90 - 95 %.

Zvýšením hrúbky tepelnej izolácie sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti budovy a maximalizujú sa úspory energie. Pri nízkoenergetických budovách a budovách s takmer nulovou potrebou energie je dnes štandardom používať hrúbku tepelnej izolácie 20 - 27 cm.


Akou hrúbkou mám zatepliť keď mám v stene železobetónové vence?

Akou hrúbkou zatepliť závisí v prvom rade od typu muriva, jeho hrúbky a lokality stavby. Podľa týchto troch skutočností sa vypočíta optimálna hrúbka zateplenia. V prípade ak máte záujem o splnenie prísnejších požiadaviek na zlepšenie energetickej náročnosti budovy sa hrúbka samozrejme zväčší.

Problém nastáva pri železobetónových konštrukciách (vence, preklady), ktoré sa vyskytujú v obvodových stenách a pri zateplení sa na nich často nemyslí. V obvodových stenách sú z nich tepelné mosty, cez ktoré nám teplo rýchlo uniká, ochladzuje sa vnútorný povrch stien, čím nie je splnené hygienické kritérium minimálnej povrchovej teploty. Na vnútornom povrchu obvodovej steny skondenzuje vlhkosť z vnútorného vzduchu, s čím je spojený najmä výskyt plesní, ktoré nepôsobia esteticky a sú zdraviu škodlivé. Ak sa vám v obvodovej stene nachádza železobetónový veniec alebo preklad (bez ďalšieho zateplenia), odporúčame zatepliť minimálne hrúbkou 12 cm pri EPS-F a 14 cm pri minerálnej vlne, aby ste predišli problémom s nízkou povrchovou teplotou a následným vznikom plesní.


Je pravda, že s veľkou hrúbkou izolantu EPS ušetríte menej energie ako je potrebná na jej výrobu?

Nemecká organizácia Gesellschaft für umfassende Analysen GmbH analyzovala vo svojej štúdii úspory energie po aplikácii izolačných dosiek na vonkajšie steny budov v Európe. Z analýzy vyplynulo, že vďaka izolácii budovy sa počas jej životnosti ušetrí 150-krát viac energie ako je energia potrebná na výrobu použitej izolácie. (Zdroj: www.epssr.sk)


Spôsobuje zateplenie plesne na stenách?

Opak je pravdou! Dobrá izolácia budovy týmto problémom zabraňuje a to tým, že zvyšuje povrchovú teplotu stien v interiéri. Veľmi dôležitú úlohu tu hrá aj dôsledné prevedenie detailov a zabránenie vzniku tepelných mostov. Hlavne rôzne napojenia ako stena a okno alebo dvere, spojenie steny s podlahou a strechou je potrebné navrhnúť veľmi pozorne. Tepelné mosty zvyšujú tepelné straty stavby a v extrémnych prípadoch môžu spôsobiť kondenzáciu na povrchu. A studené povrchy v kombinácii s vlhkosťou vytvoria výborné podmienky na rast plesní.


Potrebujete viac informácií?


Nechajte nám vaše údaje a my sa vám ozveme.