Akou hrúbkou zatepliť

Vyberte si konkrétny typ muriva a izolantu a kalkulačka vám vypočíta hrúbku izolantu a navrhne minimálne zateplenie podľa normových požiadaviek.

Ak vo výbere nenájdete vaše murivo, kontaktujte nás alebo požiadajte o tepelnotechnický výpočet.

Minimálna hrúbka zateplenia podľa STN 730540-2:2012

Normalizovaná (požadovaná) hodnota:
od 1.1.2016
Tepelný odpor: R = 4,4 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,22 W/(m2.K)
Hrúbka tepelnej izolácie: cm
Tepelný odpor: R = m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla: U = W/(m2.K)
Skladba tepelnoizolačného systému
Cieľová odporúčaná hodnota:
od 1.1.2021
Tepelný odpor: R = 6,5 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,15 W/(m2.K)
Hrúbka tepelnej izolácie: cm
Tepelný odpor: R = m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla: U = W/(m2.K)
Skladba tepelnoizolačného systému
V prípade záujmu o nacenenie tepelnoizolačného systému kontaktujte lokálne stavebniny, alebo regionálneho zástupcu Baumit!

  • Vnútorné výpočtové hodnoty 20 °C a 50 % relatívna vlhkosť vzduchu.
  • Pri murivách z pórobetónu a murivách s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou odporúčame aplikovať vysoko paropriepustné povrchové úpravy, ako napr. Baumit: NanoporTop, openTop, SilikonTop, SilikatTop, FascinaTop.
  • Kalkulačka má orientačnú výpovednú hodnotu a slúži iba na prvý návrh hrúbky izolantu v tepelnoizolačných systémoch.