Kam patrí môj dom? Energetické triedy


V tabuľkách nájdete energetické triedy, do ktorých váš dom spadá. Najväčší záujem je o rozdelenie energetických tried z hľadiska potreby energie na vykurovanie a potreby primárnej energie, ktorá sa uvádza aj na energetickom štítku budovy.


Škála energetických tried pre potrebu energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)

Miesto spotreby Kategória budovy Triedy energetickej hospodárnosti
A B C D E F G
Vykurovanie Rodinný dom ≤ 42 43-86 87-129 130-172 173-215 216-258 >258
Bytový dom ≤ 27 28-53 54-80 81-106 107-133 134-159 >159

Škála energetických tried globálneho ukazovateľa - primárna energia v kWh/(m2.a)

Globálny ukazovateľ - primárna energia Kategória budovy Triedy energetickej hospodárnosti
A0 A1 B C D E F G
Rodinný dom ≤ 42 55-108 109-216 217-324 325-432 433-540 541-648 >648
Bytový dom ≤ 32 33-63 64-126 127-189 190-252 253-315 316-378 >378

Minimálna požiadavka od 1.1.2016 na energetickú hospodárnosť nových budov je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ.

Obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.